Formy pomocy

Psychoterapia to sposób na lepsze zrozumienie siebie, poprawę jakości swojego życia i swoich związków z innymi ludźmi. W czasie psychoterapii możliwe staje się przyjęcie nowego punktu widzenia na swoje problemy i trudności, a dzięki pomocy i we współpracy z psychoterapeutą problemy te stają się łatwiejsze do rozwiązania. W efekcie powstają warunki, które sprzyjają trwałej zmianie na lepsze.

Sesja terapeutyczna trwa zazwyczaj 50 minut i odbywa się raz w tygodniu.

Formy pomocy:

  • konsultacje i porady
  • interwencja kryzysowa
  • indywidualna terapia krótkoterminowa
  • indywidualna terapia długoterminowa
  • terapia dla par i małżeństw
  • terapia rodzinna

Konsultacje - są pierwszym etapem pomocy psychologicznej z powodu stanów depresyjnych, kryzysów emocjonalnych lub objawów psychosomatycznych i nerwicowych. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Konsultacje mogą zapoczątkować psychoterapię lub rozwinąć się w cykl spotkań psychoedukacyjnych poszerzających wiedzę klienta z obszaru zgłaszanego problemu.

Interwencja kryzysowa – jest formą pomocy skierowaną do osób, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji np. nagła utrata bliskiej osoby, choroba własna lub najbliższych, udział w wypadku, mobbing w miejscu pracy lub pozbawienie pracy etc. Celem spotkań z psychoterapeutą jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez podtrzymanie emocjonalne, poprawę rozumienia sytuacji i przekazanie sposobów rozwiązania problemu.

Psychoterapia krótkoterminowa – to cykl kilku do kilkunastu spotkań, mających na celu pracę nad rozwiązaniem jednego konkretnego problemu np. podjęcie decyzji, rozwiązanie problemu interpersonalnego.

Psychoterapia długoterminowa – stanowi proces nastawiony na osiągnięcie trwalszych zmian w naszym życiu, na głębsze poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz tego, co się dzieje w relacji z innymi ludźmi. Prowadzi do znalezienia nowych sposobów rozwiązywania problemów.Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat.Decyzja o zakończeniu procesu terapeutycznego podejmowana jest wspólnie, gdy obie strony uznają, że cele pracy zostały osiągnięte.

Psychoterapia par i małżeństw pomaga zrozumieć co łączy i dzieli partnerów. Odkrywa kim są dla siebie w związku i jak zmienia się ich doświadczanie siebie i drugiej osoby. Ma pomóc partnerom w wykształceniu umiejętności jasnego myślenia i jasnego wyrażania swoich myśli, aby nie dopuścić do powstawania nieporozumień. Jest przeznaczona dla związków, które zainteresowane są pracą nad wspólnymi problemami lub nad rozwijaniem łączącej ich relacji.  W czasie terapii wiele par przekonuje się, że nie są przygotowane do tego, aby stawić czoła codziennym problemom i konfliktom, które stopniowo narastają w każdym związku. Partnerzy uczą się wzajemnego odkrywania swoich potrzeb i czułych punktów, zyskują umiejętność wspólnego układania planów i podejmowania decyzji, a nade wszystko wzajemnego cieszenia się sobą.

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina (rodzice i dzieci). Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy u jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.