Gestalt

gestalt

Idea Gestalt powstała w procesie rozwoju i jednocześnie w opozycji do klasycznej psychoanalizy w latach 40. XX wieku. Wywodzi się ze środowiska niemieckich emigrantów w USA, a za jej założycieli uważa się małżeństwo dwojga psychoterapeutów Laury i Fritza Perlsa, które skupiło wokół siebie grono terapeutów i pacjentów, tworząc pierwszy Instytut Gestalt w Nowym Jorku. Wzrost popularności Gestalt nastąpił w połowie lat 70.

Obecnie techniki terapeutyczne pochodzące z Gestalt zostały włączone do głównego nurtu współczesnej psychoterapii.

Istotą terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości uczuć, potrzeb, mechanizmów działania a także tego, co się dzieje w naszym ciele. Uświadomienie sobie tego, co robimy i czego nie robimy, stanowi pewny krok, by dokonać znaczącej zmiany w życiu. Świadomość siebie, swoich ograniczeń a także mocnych stron, daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami.

Terapeuta Gestalt nie udziela rad, ale pomaga klientowi w poszukaniu jego własnego sposobu na życie. Przyjazna relacja terapeutyczna oparta na akceptacji i dyskrecji, pozwala często przepracować bardzo trudne i bolesne doświadczenia oraz problemy emocjonalne.

Gestalt zakłada, że ludzie mogą i chcą być świadomi swoich uczuć, pragnień i potrzeb. Chcą i mogą się również rozwijać i zmieniać.

Psychoterapia metodą Gestalt skierowana jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją świadomość, polepszyć sobie jakość życia. Nawet osoby dobrze funkcjonujące w świecie, radzące sobie ze swoimi bieżącymi problemami i zadowolone ze swojego życia, w procesie terapii mogą przy opiece i trosce terapeuty, odkrywać nowe, nieznane sobie rejony swojego „Ja”, przyglądać się im i poznawać siebie, swoje emocje, reakcje i potrzeby, aby jeszcze pełniej móc doświadczać pełni życia.