Terapia par

terapia par

Psychoterapia pary może być dobrym krokiem do powrotu harmonii w związku, do jego naprawienia. Moje terapeutyczne spotkania dla par dotyczą kryzysów osamotnienia, zdrady, uzależnienia, pogorszenia życia seksualnego. Sytuacja konfliktu nie musi świadczyć o poważnych problemach w relacjach, napraw to dzięki naprawie komunikacji.

Zwykle przyczyny utrudnień w relacjach mogą być mniej skomplikowane, niż w nas urasta wyobrażenie problemu. interpretacja intencji drugiej osoby może być błędna. Wzajemna niechęć czy wrogość, a tym bardziej wady partnera. Tak naprawdę większość damsko-męskich nieporozumień wynika po prostu z błędów w komunikacji interpersonalnej. Gdybyśmy zaczęli udzielać dobrych rad, zamiast wytykać wady i ocenianiać partnera, to wszystkim nam, żyłoby się ze sobą znacznie lepiej. Bardzo istotnym jest, by nie oceniać się wzajemnie, nie dociekać, jeśli któraś ze stron nie chce o czymś powiedzieć. Każdy sam podejmuje decyzję, na ile chce się w danym momencie otworzyć.